Mūsu mežăīĦu materiāliem, smaganām, lentēm un aksesuāriem ir daudz citu lietojumu. Tikai iztēle ierobežo mūs.